orienteer.nl

vacuummachine

Een vacuummachine wordt gebruikt om voedsel tot wel vier keer langer dan normaal te kunnen bewaren. Maar ze kunnen ook gebruikt worden om sous-vide te kunnen koken. Vacuummachines zijn beschikbaar voor huishoudelijk of professioneel gebruik. Naast de duurzaamheid is het meest wezenlijke verschil tussen deze twee soorten is, de plaats van de vacuumzak tijdens het vacumeren. Bij de professione vacuummachine gaat de vacuumzak in zijn geheel in een vacuumkamer. Bij vacuummachines voor huishoudelijk gebruik steekt de vacuumzak uit het apparaat, hierdoor is een speciale kunststof vacuumzak noodzakelijk voorzien van een luchtkanaalstructuur. Voor professioneel gebruik kunnen de veel goedkopere gladde vacuumzakken gebruikt worden.

Maak je keus:

Foodsaver V2860 vacuummachine Vacuummachines voor huishoudelijk gebruik
henkelman jumbo35 vacuummachine Vacuummachines voor winkels, horeca en industrie


orienteer.nl gebruikt cookies
ik begrijp het
meer informatie