orienteer.nl

Wat houden de termen Ah en Wh in bij accu's en wat is beter?

De capaciteit van accu's wordt aangeduid met twee termen. Ah wat staat voor Ampère uur en Wh wat staat voor Watt uur. Kort gezegd, als je accu's gaat vergelijken heb je niets aan de waarde Ah. Maar er is een makkelijk trucje om de waarde in Ah om te zetten naar Wh waardoor je accu's toch onderling kan vergelijken.

Ah - Ampère uur

De eenheid Ah geeft aan hoe lang een accu een bepaalde stroom kan leveren gedurende één uur. Een accu met een capaciteit van 10 Ah kan gedurende één uur 10 Ampere leveren.

Wh - Watt uur

De eenheid Watt uur (Wh) geeft aan hoeveel energie deze kan leveren. Uiteindelijk gaat niet om de geleverde stroom maar de geleverde energie. Die zal je helpen tijdens het fietsen. Je kan twee accu's op basis van hun Wh waarden goed vergelijken. Een 180 Wh accu is twee keer zo snel leeg dan een 360 Wh accu. Hoe hoger de Wh waarde des te beter dit is.

Omrekenen Ah naar Wh

Wanneer je de Ah waarde wilt omreken moet je achter de spanning van de accu komen. Jammer maar de fabrikant geeft dat niet altijd op. Stel dat je gevonden hebt dat de spanning van een accu 24 Volt is en hij 10 Ah is. Als je de spanning vermenigvuldigt met de Ah waarde krijg je automatisch de Wh waarde. In dit voorbeeld is de capaciteit van de accu dus 24 Volt x 10 Ah = 240 Wh.

orienteer.nl gebruikt cookies
ik begrijp het
meer informatie