Orienteer.nl wil jou als potentiële koper van een product zoveel mogelijk achtergrondinformatie geven waardoor je beter in staat bent een keuze te maken en gelukkig zal zijn met je aankoop.

We stellen vragen als: waarom zou je dit willen kopen? Maar ook: waarom zou je dit niet willen kopen? Immers vele producten hebben ook een minder prettige keerzijde. Soms zijn we ronduit negatief over een product en stoppen dit dan niet onder stoelen of banken.

We bereiden je voor, door de belangrijkste vragen over een product op te sommen en gaan vooral in over de technische aspecten. We leggen je graag uit wat de "buzzwords" zijn en hebben voor jou het kaf van het koren gescheiden.

Orienteer.nl baseert al deze informatie op eigen ervaring. Wij zijn bij Orienteer.nl zelf ook kritische consumenten en willen het naadje van de kous weten. Profiteer ervan. Maar wat je ook doet, orienteer.nl jezelf goed.


home­