Motormanagement en bediening en display van een elektrische fiets

bedieningspaneel gazelle elektrische fiets

De computer in een elektrische fiets vervult een belangrijke rol in een elektrische fiets. Hier wordt bepaald hoeveel energie van de accu naar de elektromotor wordt gestuurd. Daarom wordt het ook wel het motormanagement genoemd. Hoeveel energie wordt geleverd aan de elektromotor is afhankelijk van de kracht die uitgeoefend wordt op de pedalen, wat de ondersteuningsstand gekozen is (laag, middel, hoog) en de snelheid van de fiets. Stel er wordt een grote kracht uitgeoefend op de trappers maar de snelheid is laag dan zal de motor veel energie toegevoerd krijgen. Het motormanagement vermoed namelijk dat een helling wordt genomen of dat net bij het stoplicht gestart wordt.

De software in het motormanagement bepaald in zeer grote mate hoe de fiets aanvoelt, presteert en hoe groot de actieradius is. Een voorbeeld; stel je start met rijden bij een stoplicht. Dat vereist veel energie, bij een auto wordt vaak gezegd dat er een kolk in je benzinetank ontstaat, bij een elektrische fiets is het niet anders. De accu wordt op dat moment zwaar beslast. En hoe zwaarder je de accu belast, hoe sneller hij leeg is, en de actieradius dus uitvalt. Via het bedieningspaneel laat het motormanagement de gebruiker nog een keus in nemen. Bij een lage trapondersteuning moet je meer moeite doen bij het optrekken maar spaar je de accu en neemt je actieradius toe.

Hoe sterk het motormanagement de motor ondersteund in de "hoog" trapondersteuningsstand of hoe of net andersom, hoe gering de ondersteuning is bij een lage trapondersteuningsstand bepaald in grote mate de "fietservaring" en de actieradius.

In een ideale situatie wil je dus vele trapondersteuningsstanden hebben. Het is net als versnellingen, drie is prettiger als geen maar 7 of 8 versnellingen is heerlijk en 24 is erg luxe.

Uitvoering van bedieningspaneel en display

bedieningspaneel elektrische fiets pedelec qwic nexus
Bedieningspaneel van de Qwic Nexus

Bedieningspanelen kan je indelen in twee categorieën, vaste en afneembare versies. Het voordeel van een afneembaar bedieningspaneel is dat je hem er af kan halen maar dat is ook gelijk het grootste nadeel. Als je de fiets stalt moet je het bedieningspaneel ook echt afnemen vanwege diefstal/vandalisme. Daarnaast vormen de contactjes / steker van een afneembaar bedieningspaneel een potentieel zwak punt. Bij een vast bedieningspaneel is dit zwakke punt gewoonweg niet aanwezig.

Let op hoe het paneel geconstrueerd is. Waar zitten de drukknoppen ten opzichte van de ondergrond (meestal stuurstang). Wanneer de toetsen in het verlengde liggen van de stuurstang levert dit geen problemen op, maar zitten de drukknoppen een stuk van de stuurstang verwijderd dan kan het bedieningspaneel naar beneden weggedrukt worden.

Standaard functies beschikbaar op het display?

De meeste fietsers hebben een "fietscomputer" op hun fiets gemonteerd. Je kan daar de afgelegde afstand zien, de tijd dat je onderweg bent, de duur van je fietstocht en dat soort gegevens. Dit soort gegevens zou je ook op je display geïntegreerd willen zien, anders moet je naast het bedieningspaneel ook nog een fietscomputer monteren.

De meest elementaire functies die een bedieningspaneel - display herbergen is een weergave van de gekozen trapondersteuningsstand, bijvoorbeeld uit-laag-middel-hoog en de beschikbare accucapaciteit, bijvoorbeeld 100-66-33-0%.


home­ >elektrische fietsen